Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Το Π και το Σ

το Π=πνεύμα
το Σ=σοφία

Π+Σ=Ψ

το διπλό σύμφωνο Π+Σ ενούμενο Παράγει_Δημιουργεί το (μονό) σύμφωνο Ψ

ΠΑΤΗΡ=ΛΟΓΟΣ+ΠΝΕΥΜΑ
ΑΛΗΘΕΙΑ=ΑΓΑΠΗ+ΣΟΦΙΑ

"ΠΝΕΥΜΑ" Ο ΘΕΟΣ-ΠΑΤΗΡ (και τους προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν"


ΤΟ ΠΝΕΎΜΑ-ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ σε μια "εσωτερική" δημιουργική έκφραση δημιουργεί την "κατάσταση" Ψ που είναι η ιδέα-αρετή του ύψους-υψηλού .

υ-Ψηλός-------------υ-ψηλά

Υ=3 ακτίνες συμπίπτουν σε ένα κέντρο-είναι το τριαδικό πνεύμα=Ισχύς-Θέληση-Φαντασία
Ψ=το μικρό ω, που είναι ο άνθρωπος-εγώ, ανΥΨούται προς τον ουρανό, αυτοπνευματούται.
η=ηθικά
λ=λογικά
α=αληθινά

το γράμμα Ψ=23ον
αντιστοιχεί στον αριθμό Ψ=23(α-ω γράμματα της ελλ. ΑΒ)

ο ΘΕΟΣ είναι η αλήθεια, η εν αγάπη+σοφία

1χΨ=23
θεός=46=2χ23 ή 2χΨ
αγάπη+σοφία=92=2χ46 ή 4χ23 ή 4χΨ
παράκλητος=115=5χ23 ή 5χΨ
πνεύμα=σοφία=παράκλητος-πνευματικό πυρ
η μήτηρ=69 = 3χ23 ή 3χΨ

ΑΒ=Α_Ω =1-24

Ψ=23 + Α= 24 =Ω

το Α_λφα είναι η Μονάς-αρχή=ο θεός(αγάπη)
το Ω-μέγα είναι η Μεγάλη Μονάς-τέλος=ο θεός(σοφία)

μεταξύ του Α=1 και του Ω=24 υπάρχουν 23 μονάδες δηλαδή ο Ψ (εν αγάπη-σοφία)

συνεπώς Α_Ψ_Ω (Α+Ψ=Ω) 

άψω=(μέλλοντας του ρήματος άπτω=ανάβω πύρ)=θα ανάψω πύρ-φως

Ψ
ψαλμός---------ψαλμωδία
ψυχή-----------ψυχαγωγία
ψάρι-α---------------ιχθύς
ψωμί------------------άρτος
ψήφος--------------ψηφίδα

Ψ=23=2+3=5

5=η εκ του θεού 5πλή αλήθεια
5=5Α=ουράνιος άνθρωπος
5=ο άνθρωπος εγώ-γήϊνος (εγώ=πεμπτουσία)

η πενταπλή αλήθεια αποκαλύπτεται εξακολουθητικά τωρα την Γ εποχή-διαθήκη που είναι η εποχή του Υδροχόου και της Ω-μέγα διαθήκης (τελευταία)

Ψ=20=Υ + 3=Γ

Γ=εποχή-διαθήκη
Υ=υδροχόος (υδρία-ύδωρ)
Ψ=τώρα (την Γ εποχή του Υδροχόου) το μικρό ω θα ψηλώσει-θα Υ_Ψ_Ω_θεί (ον) προς τον ΟΥρανόν και τον ΘΕόν

ποιός ο θεός ;
είναι ο ΩΝ !
ποιός ο διάβολος ;
είναι ο μη ων !
ποιό το σχέδιο του θεού ;
είναι το σχέδιο της επανόδου του εκπεσόντος πνεύματος του κακού-μετουσιωμένου σε καλόν πνεύμα (διαμέσου του ανθρώπου-δημιουργίας) !
ποιός ο νόμος ;
είναι ο νόμος της ανταποδόσεως-ίσης απόδοσης του καλού στις καλές πράξεις του ανθρώπου και του κακού στις κακές πράξεις του ανθρώπου (μνημων-τιμωρητής)
ποιός ο τελικός σκοπός ;
ο τελικός σκοπός του ανθρώπου(σχεδίου του θεού) είναι η Θέωσις (επιστροφή στον θεό και αποκατάσταση των πάντων κατα την προτέραν τάξη) .

ψψψψψ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

χαίρε Τριτάνθρωπε